Bra Sätt att Syssla    
 

Att bygga flygplan och flyga dem är en färdighet som är över hundra år gammal.

Endast en del av informationen finns i dessa "officiella" bestämmelser. Det mesta är god flygpraxis. Att använda denna kunskap som samlats i praktiken gör konstruktion och flygplan säkrare att använda. Så varför skulle du återuppfinna krutet? Det gamla krutet finns på dessa sidor på både finska och svenska.


 

Mottot är; Säkerhet skapas inte av föreskrifter eller restriktioner, utan av attityd och rätt information. Pseudoinformation eller omöjliga regleringar orsakar felaktigt implementerade lösningar eller, som en reaktion, helt enkelt spridning av regler.

Materialet innehåller information som redan har prövats och testats i världen. Redigerad av vårt team av experter och levererad efter bästa kunskap.


Om du gillar våra sidor behöver du inte informera oss, berätta det hellre till dina kompisar!

Sista updatering: 5.1.2023