Bra Sätt att Syssla    

 

Respons

Vi hävdar inte att materialet är definitivt korrekt. Vi försöker själva bedöma innehållets riktighet och genom riskbedömningar dess lämpliga omfattning och behov av nya block.


 

Vill du ha instruktioner etc. skulle vi bli glada och nöjda om vi kunde höra vad du skulle vilja se. Här finns möjlighet att skicka önskemål till oss. Själva genomför vi ständigt riskkartläggning, vilket skulle vara det näst viktigaste innehållet. Men din önskan kommer att hjälpa oss mycket i detta arbete. Dessutom, om du behöver hjälp med ditt projekt, skicka ett meddelande till oss så ska vi se om vi kan hjälpa.


Om du gillar våra sidor behöver du inte informera oss, berätta det hellre till dina kompisar!

förslag och önskemål, tack vare e-postmeddelandet Tämä on vain kuva!

Sista updatering: 7.1.2014