Bra Sätt att Syssla    
 

Villkor:

Bra Sätt att Syssla-dokument publiceras under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licens. Mer information om licensiering på denna sida. Mer information om licensiering på denna sida.

I korthet betyder det:

Du får

Du är fri att använda dokumenten för eget bruk. Du får sprida dokument vidare, bara du anger källan. Du kan ändra dokumenten, använda dess delar, så länge du publicerar det resulterande verket under samma licens och nämner källan..

Du kan inte

Du får inte sälja originalet eller det modifierade dokumentet. Eller en enhet där du har bäddat in vårt dokument.

Som en önskan:

Om du använder våra verk som en del av ett annat verk vill vi gärna att du levererar det nya arbetet till oss också.