Etusivu Sisältö Numerointi Kurssit Kauppa Tiimi Lahjat

Sisällön numerointi noudattaa seuraavia sääntöjä:


HTN-xxx/xx

Normit, jotka ovat siis asioiden vaatimusten esittelyä on merkitty etuliitteellä HTN: Sitten seuraa juokseva numero kolmella numerolla, kauttaviiva "/" jonka jälkeen kahdella numerolla julkaisu vuoden kaksi viimeistä numeroa.

HTO-xxx/xx

Ohjeet, jotka ovat työohjeita asioihin (yleisellä tasolla) on merkitty etuliitteellä HTO: Sitten seuraa juokseva numero kolmella numerolla, kauttaviiva "/" jonka jälkeen kahdella numerolla julkaisu vuoden kaksi viimeistä numeroa.

HTT-xxx/xx

Ohjeet, jotka ovat työohjeita yhteen specifiseen kohtaan on merkitty etuliitteellä HTT: Sitten seuraa juokseva numero kolmella numerolla, kauttaviiva "/" jonka jälkeen kahdella numerolla julkaisu vuoden kaksi viimeistä numeroa.

HTV-xxx/xx

Yksittäisen asian vihje/vinkki, jotka käsittelee jotain yksittäistä asiaa. Merkitty etuliitteellä HTV: Sitten seuraa juokseva numero kolmella numerolla, kauttaviiva "/" jonka jälkeen kahdella numerolla julkaisu vuoden kaksi viimeistä numeroa.

HSB-xxx/xx

Toiminnan turvallisuuteen, rationalisointiin, tms liittyvä bulletiin on merkitty etuliitteellä HSB: Sitten seuraa juokseva numero kolmella numerolla, kauttaviiva "/" jonka jälkeen kahdella numerolla julkaisu vuoden kaksi viimeistä numeroa.

HSL-xxx/xx

Yleinen ohjeistus, tms toimintaan liittyvä lehdykkä on merkitty etuliitteellä HSL: Sitten seuraa juokseva numero kolmella numerolla, kauttaviiva "/" jonka jälkeen kahdella numerolla julkaisu vuoden kaksi viimeistä numeroa.


Muutokset pyritään tekemään tarvittaessa. Vuoden ensimmäisessä muutoksessa vuosiluku kertoo muutoksesta, mutta jos tarvetta esiintyy, kesken vuotta voidaan myös tehdä muutos, jolloin se merkitään vuosiluvun jälkeen tulevalla kirjaimella.


Vuoden ensimmäinen muutos on A muutos, vaikka sitä ei merkittäisi. Toinen muutos ko vuonna on muutos B. Muutoksen B julkaisun jälkeen se ensimmäinen, jos siihen on tarve viitata voidaan eritellä muutoskirjaimella A.


Ohjeen/normin/vinkin/yms välillä ei ole järjestysnumeroon sidottua yhteyttä, eli normia HTN-001/14 ei vastaa ohjetta HTO-001/14